OGŁASZAMY NABÓR DO WYJAZDU NR 3

 

Dn. 03.02.2020  roku rozpoczynamy rekrutację do pierwszego wyjazdu na 3 dwutygodniowe staże zawodowe do Irlandii

w ramach projektu: „Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów” (2019-1-PL01-KA102-062513).

Proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji, który jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły pod adresem:

https://www.sokrates-szkoly.pl/szkola/projekty/projekty-erasmus/regulamin-naboru/

Termin zgłoszeń upływa 28.02.2020 roku.

Całą dokumentację należy przekazać Koordynatorowi ProjektuPani Agnieszce Cłapie.