• Ośrodek Edukacji “SOKRATES” jest placówką oświatową, prowadzącą szkoły ponadgimnazjalne, policealne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jesteśmy firmą lokalną i działamy na terenie miasta Bielsko-Biała od roku 2005.

Kształcimy młodzież i dorosłych oraz prowadzimy centrum kursowe umożliwiające każdemu zdobycie nowego zawodu, jego zmianę lub podniesienie kwalifikacji. Nasza placówka jest jedną z najlepszych w regionie. W województwie śląskim zajmujemy czołowe miejsca w rankingach dotyczących jakości kształcenia:

W województwie śląskim zajmujemy czołowe miejsca w rankingach dotyczących jakości kształcenia:

12 miejsce w rankingu
najlepszych techników
5 miejsce w rankingu szkół najlepiej
przygotowujących do egzaminów
zawodowych (zdawalność 92%)

Bardzo wysokie wyniki w nauce naszych uczniów doceniane są nie tylko na forum szkoły, ale także województwa. Najzdolniejsi uczniowie od lat nagradzani są stypendiami naukowymi, przyznawanymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Ośrodka Edukacji „SOKRATES”.

Czytaj dalej o naszej szkole