KONKURS MIKOŁAJKOWY!

Temat: „Napisz list do świętego Mikołaja!”

Forma pracy: list przesłany online lub pisany własnoręcznie (zdjęcie pracy)

Data rozpoczęcia: 4 grudnia 2020 r.

Data zakończenia: 15 grudnia 2020 r.

Nagrody: Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatnie punkty z zachowania. Dodatkowo autorzy trzech najlepszych prac zdobędą nagrody rzeczowe – elektroniczne gadżety!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy przesyłać na adres:
dominik.olejak@sokrates-szkoly.pl

Czekamy na Wasze listy!

[DO][DC]