Poniższy wykaz podręczników dla pierwszych klas obowiązuje w liceum i technikum.

Wykaz podręczników do liceum i technikum 2018/2019

Wykaz dla klas drugich, trzecich i czwartych technikum udostępnione zostanie po pierwszym sierpnia 2018 roku.