RATOWNICTWO MEDYCZNE – Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy w ramach prowadzonych przez naszą szkołę programów autorskich obejmują tematykę z zakresu medycyny ratunkowej oraz zabiegów medycznych wykonywanych przez pracowników służby zdrowia jakimi są ratownicy medyczni.

Program obejmuje wiadomości od podstaw, czyli z pierwszej pomocy na miejscu wypadku i w stanach nagłego zagrożenia życia, w przypadku wybranych jednostek chorobowych, działaniach przy urazach zranieniach, wstrząsach i udarach. Dodatkowo tematykę zajęć wzbogacają zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działaniach podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczniowie mogą przed podjęciem wymarzonych studiów na kierunkach: ratownictwo medyczne, czy też pielęgniarstwo zapoznać się z obsługą sprzętu medycznego oraz nabrać praktycznych i manualnych zdolności m.in w technice wykonywania wkłuć, pobierania krwi, opatrunków, opieki nad poszkodowanym oraz przewlekle chorym.

Kierunek dedykowany jest pasjonatom pożarnictwa, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, czy też ogólnie dla osób które chcą spróbować swoich sił i zdolności w medycynie.