FRYZJERSTWO – Technikum

Fryzjerstwo to kierunek, który daje bardzo dużo możliwości, samorealizację oraz rozwijanie i pogłębianie swojej pasji. Jest kierunkiem niezwykle kreatywnym, ale też i odpowiedzialnym.

Uczymy się tutaj konsekwencji podejmowanych przez nas decyzji. Uczęszczając do Ośrodka Edukacji “Sokrates” mamy możliwość rozwijać nasze umiejętności na pracowni fryzjerskiej oraz poznawać pracę z potencjalnym klientem. Obcując z profesjonalistami zdobywamy szansę na doświadczenie wielu elementów życia codziennego przyszłego fryzjera.

Nasza szkoła daje nam też szereg możliwości na wykazanie się w swoich umiejętnościach wraz z szansą na wymienianie się własnymi doświadczeniami poza granicami państwa. Uczestniczymy w wyjazdach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Podróże te dają nam możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, a także wymianę kulturową, poznanie nowych tradycji, zwyczajów jak i wspaniałych osób.