Jest to kurs pomocy przed lekarskiej bez zastosowania aparatury czyli zasady resuscytacji krążeniowo-oddechoweja w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach. opatrywanie ran,oparzeń,u nieruchamianie złamań,pozycja bezpieczna dla poszkodowanego,sprawdzanie czynności życiowych,zasady wzywania i informowania pogotowia oraz informacje związane z niesieniem pomocy ale bez zagrożenia życia osoby ratującej.