Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rola i znaczenie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Problemy psychospołeczne osób starszych i niepełnosprawnych
 • Procesy starzenia się się organizmu człowieka
 • Choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 • Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Aspekty opiekuńczo – pielęgnacyjne rehabilitacji
 • Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku
 • Opieka nad umierającym
 • Zasady żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • Problemy opieki chorych i niepełnosprawnych
 • Sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii