Kurs obejmuje:

  • podstawy teoretyczne;
  • masaż sportowy;
  • masaż bańką chińską;
  • masaże relaksacyjne: kamieniami, stemplami;

(w cenę wliczono koszt preparatów).

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU!