Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów maturalnych w 2019 roku (zakładka MATURA) ——>