Wraz z Domem Kultury w Wapienicy postanowiliśmy zrealizować krótki materiał filmowy dla wszystkich Pań, którego tematem jest dbanie o włosy i cerę w domowych warunkach. Dziękujemy bardzo Uczniom i Nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie! Dziękujemy również Domowi Kultury w Wapienicy i liczymy na dalszą współpracę.

 

[DO]