Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020
L.p. Czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podania generowane przez system naboru elektronicznego Vulcan) 13.05.2019-25.06.2019 26.07.2019-30.07.2019
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 21.06.2019-25.06.2019
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz pozostałych dokumentów do 28.06.2019 do 05.08.2019
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 16.07.2019 21.08.2019
5 Wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do technikum 16.07.2019-18.07.2019 21.08.2019-23.08.2019
6 Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania ucznia do wybranej szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego 16.07.2019-24.07.2019 21.08.2019-29.08.2019
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 25.07.2019 30.08.2019