Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019
L.p. Czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (podania oraz podania generowane przez system naboru elektronicznego Vulcan) 18.05.2018-18.06.2018 13.07.2018-17.07.2018
2 Uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły (podania) o świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 22.06.2018-26.06.2018
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 05.07.2018 do 09.08.2018
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 06.07.2018 10.08.2018
5 Wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do technikum od 06.07.2018
6 Potwierdzenie przez kandydata i jego rodzica woli uczęszczania dziecka do wybranej szkoły 06.07.2018-12.07.2018 do 13.08.2018
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13.07.2018