Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019
L.p.CzynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
1Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (podania oraz podania generowane przez system naboru elektronicznego Vulcan)18.05.2018-18.06.201813.07.2018-17.07.2018
2Uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły (podania) o świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego22.06.2018-26.06.2018
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnejdo 05.07.2018do 09.08.2018
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia06.07.201810.08.2018
5Wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do technikumod 06.07.2018
6Potwierdzenie przez kandydata i jego rodzica woli uczęszczania dziecka do wybranej szkoły06.07.2018-12.07.2018do 13.08.2018
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13.07.2018