Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru do Ośrodka Edukacji “Sokrates”.

Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym Vulcan. Nabór rozpoczyna się 18 maja 2018 roku.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA PRZYJĘTEGO DO SZKOŁY.

  • podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru lub podanie wewnętrzne Sokratesa;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał);
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał);
  • 3 podpisane fotografie o wymiarach 30 x 42 mm;
  • zaświadczenie lekarskie z Zakładu Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
    (dotyczy technikum)  przypadku liceum wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego;

W lipcu sekretariat szkoły będzie wystawiał skierowania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

WYBRANE KIERUNKI NAUKI – GRATIS! Więcej informacji w sekretariacie.