Ogólne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru do Ośrodka Edukacji “Sokrates”.

Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym Vulcan.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA PRZYJĘTEGO DO SZKOŁY.

  • podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru lub podanie wewnętrzne Sokratesa;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (oryginał);
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (oryginał);
  • 3 podpisane fotografie o wymiarach 30 x 42 mm;
  • zaświadczenie lekarskie z Zakładu Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (dotyczy technikum);
    W przypadku liceum wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły.