W dniu 2 grudnia 2022 roku trójka nauczycieli z Ośrodka Edukacji Sokrates przystąpiła do egzaminu w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Każda z egzaminowanych osób przedstawiała swój dorobek zawodowy oraz odpowiadała na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Na szczęście forma dopisała i wszyscy zdający uzyskali stopień nauczyciela mianowanego 🙂 Wczoraj, podczas wigilii dla pracowników szkoły zostały rozdane pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za zorganizowanie i nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu. Szczególne podziękowania również dla Pani Barbary, która wzięła pod swoją opiekę trójkę zdających i przez długi okres (2 lata i 9 miesięcy) prowadziła ich w drodze po sukces.

GRATULUJEMY! 😀