W ramach upowszechniania projektu nr 2016-1-PL01-KA101-024340 “Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  pt.: „Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażaniu nowych metod nauczania języka angielskiego (europejski plan rozwoju naszej szkoły).

Na lekcji języka angielskiego zawodowego uczennice z klasy 3 TW w piątek 06 kwietnia 2018 roku prezentowały projekty o różnych rasach psów. Prezentowane przez uczniów projekty przygotowane zostały w języku angielskim. Mówiły m.in. o umaszczeniu, zachowaniu i potrzebach omawianych ras. Każda prezentacja oceniana była przez Panią Monikę Sznajder, a efekty ich pracy zostały umieszczone na wspólnej gazetce klasowej. Nie zabrakło również żywego okazu suczki, która chętnie poddawała się pieszczotom i nie wykazywała żadnej tremy w przeciwieństwie do niektórych naszych podopiecznych 😉 Super aktywność!
[MSZ][DO]