bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

TECHNIK WETERYNARII

Wyjątkowa promocja !!!! Zapisz się na kierunek technik weterynarii.

Oferujemy 4 lata bezpłatnej edukacji

- szkoła 4 letnia kończąca się uzyskaniem tytułu technika weterynarii oraz maturą

- posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

- pierwsze technikum weterynarii w Bielsku-Białej działające od 2007 roku

- w 2014 roku nasza szkoła zdobyła złote wyróżnienie magazynu „Perspektywy”

- szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego ( zdawalność w ostatnich latach wynosiła  prawie 100%, w roku 2012, 98%)

- szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych wycieczki do gospodarstw rolnych, hodowlanych, współpracujemy z Ośrodkiem Rekreacji i Turystyki Konnej Kasztanka i gabinetami weterynaryjnymi gdzie nasza młodzież odbywa zajęcia praktyczne.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TO NP.: rozród i inseminacja zwierząt, anatomia i fizjologia zwierząt, chów i hodowla zwierząt, Higiena i Diagnostyka chorób zwierzęcych