bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

 

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie kierunki oferowane przez naszą placówkę znajdą Państwo w zakładce "oferta"

Nabór na rok szkolny 2017/2018 

Technikum Ośrodka Edukacji "SOKRATES"

- TECHNIK WETERYNARII 
- TECHNIK HODOWCA KONI
- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
- TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 


Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Edukacji "SOKRATES"
- klasa kosmetyczna
- klasa masażu
- klasa ratownictwa medycznego
- klasa detektywistyczna (nowość!!!)

Nasza placówka bierze udział w naborze internetowym systemu Vulcan

link do strony


WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do szkoły 
- karta zdrowia
- 3 fotografie legitymacyjne (podpisane)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki 
( dostarczane wraz z oryginałami: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego )