bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Ważne dokumenty do pobrania dla uczniów i rodziców

- podanie przyjęcia do szkoły tutaj

- zgoda na wycieczkę tutaj

- podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego tutaj

- oświadczenie dotyczące lekcji religii tutaj

- deklaracja przystąpienia do matury tutaj

- deklaracja przystąpienia do egzaminu OKE Jaworzno tutaj

- wniosek o zwolnienie ucznia z drugiego języka obcego 

- podanie do dyrektora szkoły