bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Postępowanie w urazach

Seminarium przeznaczone jest
 dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Cel kształcenia:

Nabycie i utrwalenie wiedzy z zasad postępowania w urazach, wykonywania badania urazowego oraz postępowanie z pacjentem urazowym znajdującym się we wstrząsie krwotocznym

Program seminarium

lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

1

Zasady postępowania w urazach

   2

 

2

Wstępna ocena i badanie urazowe

   1

    2

3

Zasady postępowania we wstrząsie krwotocznym

   1

    1

4

Kwalifikacja poszkodowanych do leczenia w Centrum Urazowym

   1

 

Razem:

   5

    3

Łączna liczba godzin

   8

 

Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Proponowana liczba punktów edukacyjnych 8