bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015- podsumowanie i omówienie zmian.

 

Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Cel kształcenia:

aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy z zakresu wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.

Program seminarium

lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

1

Wytyczne ALS 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji i zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych

   3

 

2

2

 

Opieka poresuscytacyjna

   1

 

--

3

Zabiegi resuscytacyjne u dzieci oraz resuscytacja i wspomaganie okresu adaptacji noworodków bezpośrednio po urodzeniu

   2

 

2

4

Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych

   2

--

5

Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia

   2

 

Razem:

   10

4

Łączna liczba godzin

   14


Proponowana liczba punktów edukacyjnych :   14