bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Jest to kurs pomocy przed lekarskiej bez zastosowania aparatury czyli zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej opatrywanie ran,oparzeń,unieruchamianie złamań,pozycja bezpieczna dla poszkodowanego,sprawdzanie czynności życiowych,zasady wzywania i informowania pogotowia oraz informacje związane z niesieniem pomocy ale bez zagrożenia życia osoby ratującej

ilość godzin: 20

cena: 120,00 złotych