bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Rola i znaczenie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

Anatomia i fizjologia człowieka

Problemy psychospołeczne osób starszych i niepełnosprawnych

Procesy starzenia się się organizmu człowieka

Choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Aspekty opiekuńczo - pielęgnacyjne rehabilitacji

Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku

Opieka nad umierającym

Zasady żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

Problemy opieki chorych i niepełnosprawnych

Sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną

Wybrane zagadnienia farmakoterapii

 

ilość godzin : 70

cena kursu: 600,00 złotych