bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Kurs obejmuje 48 godzin dydaktycznych z podziałem na 6 dni szkoleniowych (w bloku 3 dni + 3 dni lub 2 dni + 2 dni+2 dni).
Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 

Ilość punktów : 120 punktów edukacyjnych

cena : 550,00 złotych ( możliwość płatności w ratach)